Friday, May 15, 2009

one million dollar mouth

kita akan hanya mengetahui kebenaran sekiranya kita berani untuk bersuara...

No comments:

Post a Comment