Sunday, December 13, 2009

Feelin...

Don't know what should i do...

Try to be as u wish.. But, u break my feeling...

If this is not enough for u... is it enough for me???

*never ever buddy... ;-D

Thursday, December 3, 2009

Berbelah Bahagi...

Pada siapalah agaknya...

Sungguh berbelah bahagi...

Tidakkan memberi harapan...

kerana...

Hancurnya sekeping hati...

Jiwalah penanggungnya...